Privacybeleid

1. UPFRONT SECURITY verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van de AVG en houdt zich daarmee aan de wet.

2. UPFRONT SECURITY verwerkt jouw gegevens (Emailadres en naam) uitsluitend voor het aanmaken van een iKCHECK account en voor het verlenen van de bijbehorende diensten, als je daar uitdrukkelijk toestemming voor verleent.

3. Deze bijbehorende diensten bestaan uit het door UPFRONT SECURITY verstrekken van jouw gegevens aan de bedrijven waarvan je verdenkt dat er fraude is gepleegd. UPFRONT SECURITY verstrekt deze gegevens alleen als je toestemming hebt verleend tot gebruik van deze gegevens voor het verder afhandelen van de potentiele fraude bij dat aangesloten bedrijf. Wanneer je een melding naar het aangesloten bedrijf stuurt, verleen je automatisch toestemming voor het verstrekken van de gegevens aan de desbetreffende partij.

4. Let op: de toestemming die jij kunt geven wordt per aangesloten bedrijf bij het melden van een mogelijke fraude bij het betreffende bedrijf maar één keer aan jou uitgevraagd, tenzij je niet eerder bij het melden bij dat bedrijf toestemming hebt gegeven voor de verstrekking van jouw persoonsgegevens aan dat betreffende bedrijf. Dit betekent dat jouw toestemming ook ziet op een volgende verstrekking van jouw persoonsgegevens aan het desbetreffende bedrijf om jou toegang te verlenen tot hun diensten.

5. Je kunt jouw instellingen in de iKCHECK app altijd zelf wijzigen, bijvoorbeeld voor het wijzigen van jouw wachtwoord die de iKCHECK app opent. Ook kun je meteen jouw toestemming voor het delen van informatie zelf, per bedrijf, intrekken in de iKCHECK app. Ga daarvoor naar ‘Identiteiten’. Ook kun je via de iKCHECK app inzage krijgen in welke informatie je met welke bedrijven in het verleden via de iKCHECK app hebt gedeeld of per direct jouw account in de iKCHECK app opheffen of de gegevens wissen.

6. Meer informatie over hoe wij omgaan met jouw gegevens in de iKCHECK app, kun je vinden in de app.

Upfront Security, April 2022